121 SVT Text     Onsdag 14 jul 2010
INRIKES

Allt färre platser på akutsjukhus

Läkarförbundet och Socialstyrelsen befarar att nedskärningen av antalet vårdplatser
i akutvården har gått för långt, skriver Svenska Dagbladet.

- Patienter skrivs ut för tidigt och kommer sedan snart tillbaka.
Det är varken optimalt eller patientsäkert, säger Socialstyrelsens generaldirektör
Lars-Erik Holm till tidningen.

På 30 år har nära 100.000 vårdplatser försvunnit och antalet akutsjukhus
har nästan halverats. Nu finns det bara 2,1 vårdplatser per tusen invånare.

Medelvårdtiden per vårdtillfälle har sjunkit från åtta till sex dagar.

Länk: Den svenska uppfinningen Landstinget