Landstinget

Landstinget är en svensk uppfinning. Landstinget, som
klämts in mellan stat och kommun, ska av något
märkligt skäl sköta trafiken och sjukvården. Skatte-
finansierade politiker sköter sjukvården!
Bocken som
trädgårdsmästare... Om landstinget lades ner skulle
inget annat hända än att vården blev bättre, skatten
kunde sänkas, mångfalden gavs möjlighet att blomstra
och privata initiativ (=människor) gavs möjlighet och
rättighet att vårda sina medmänniskor. Landstinget är
omoderat, omänskligt och onödigt och hindrar nöd-
vändiga förbättringar av vården. Att vi har landstingen
kvar är inget mindre än en skandal.

Jag både hoppas och tror att landstingen kommer
att försvinna inom tio år och att bortåt hälften av sjuk-
husen då kommer att drivas i privat regi. En stor del av
vården kommer att finansieras genom privata försäk-
ringar. Den lägsta försäkringsnivån garanteras genom
en statligt finansierad vårdpeng.
Under tiden gäller det att inte bli sjuk.

Ur "Grodorna" av Ian Wachtmeister, publ. 2000tillbaks

Free counter and web stats