HEMSIDANS KOMMENTAR

Böter = Skattemedel gör en rundtur i byråkratin. Strålande !

Personligt ansvar vore mer verkningsfullt och det personliga

ansvaret skall i första hand riktas mot politiker i Landstinget.

 

http://www.basio.de/landstinget.htm