Politiska massmord

170 miljoner människor har troligen avlivats i massmord under 1900-talet.
Det är ungefär fyra gånger fler än dem som dött på slagfälten.

Per Ahlmark visar att diktaturerna stått för drygt 98 procent av detta
dödande och kommunisterna för två tredjedelar. Forskningen bekräftar
nu att det politiska mördandet är förra seklets största katastrof.


De fyra regimer som mördat flest är:
Sovjetunionen 1917-1987    62 miljoner mördade
Kommunist Kina 1949-1981   35 miljoner mördade
Nazi-Tyskland 1933-1945   21 miljoner mördade
Nationalist-Kina 1928-1949   10 miljoner mördade
Uganda, Angola, Nordkorea och Kambodja ligger högt i proportion till befolkningen.


1900-talets värsta massmördare:
Joseph Stalin (Sovjetunionen)    42.672.000
Mao Tse-tung (Kina)   37.828.000
Adolf Hitler (Tyskland)   20.946.000
Chiang Kai-shek (Kina)   10.214.000
Vladimir lllitj Lenin (Sovjetunionen)      4.017.000
Tojo Hideki (Japan)     3.990.000
Pol Pot (Kambodja)     2.397.000
Yahya Kahn (Pakistan)     1.500.000
Joseph Broz Tito (Jugoslavien)     1.172.000
Fakta från "Det öppna såret", (Timbro 1997) av Per Ahlmarktillbaks