Publicerad på Internet (basio.de) den 7 maj 2010, kompletterad med länk den 30 maj 2011.


GREKLAND bluffade sig in i EU.
GREKLAND bluffade sig in i EMU.
GREKLANDS folk kräver att EU skall betala grekiska folkets svindleri.
GREKLAND bör bojkottas både vad gäller turismen och varor.
GREKLAND är inte önskvärda i den Europeiska gemenskapen.

                                                                                                              (Finns det egentligen någon naturlig Europeisk gemenskap?)

Se även länk: Greker som invandrat till Sverige