Klicka här: Länk med ytterligade statistik

Här hittar du statistik om islam i Sverige.

1.   Enligt Islamic Center i Malmö finns 45.000 personer med muslimsk bakgrund bosatta i Malmö kommun. I regionen är siffran omkring 100.000 och på riksnivå 350.000. (2008 har antalet ökat till c:a 450.000)

2.   Enligt Utbildningsradions webbsida om världsreligioner i Stockholm finns det i Sverige 250.000 muslimer.

3.   Enligt ett faktablad från Svenska institutet i januari 2000 fanns då 200.000 muslimer i Sverige.

4.   Quick Response, en inrättning ansvarig för Svenska Röda Korsets propaganda, uppgav 23 mars 2000 att en undersökning vid Uppsala universitet uppskattat antalet "etniska muslimer" i Sverige till 300.000. Quick Response uppgav också att den siffra Sveriges muslimska Råd, SMR, har är 370.000, varav 130.000 personer är anslutna till något muslimskt samfund, varav 110.000 i SMR:s medlemsföreningar.

5.   Antalet muslimer 2001 uppskattas enligt den högre beräkningen till 370 000. Då inräknas alla de som kommer från muslimska länder. Den lägre beräkningen av muslimer stannar på 85.000 och då räknas bara de som är registrerade som medlemmar i muslimska församlingar.

1953 uppskattades antalet muslimer i Sverige till omkring 500 personer. 1966 uppskattas antalet ha växt till omkring 1000, och 1970 till 9000. Under arbetskraftsinvandringsepoken efter andra världskriget kom muslimerna främst från Turkiet och Balkan. De muslimska folkgrupper som kommit till Sverige under asylinvandringsepoken har framförallt varit araber, iranier, kosovoalbaner, bosnier och somalier. De muslimska religiösa församlingarna och föreningarna organiseras ofta i riksorganisationer: Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FIFS), grundat 1974, med omkring 39 medlemsföreningar. Sveriges Muslimska Förbund (SMuF), grundat 1982, med omkring 40 medlemsföreningar. Dessa två organisationer samarbeter i Sveriges Muslimska Råd. Islamiska Kulturcenterunionen i Sverige (IKUS), grundat i början av 1980-talet, med omkring 20 medlemsföreningar. Islamiska Riksförbundet i Sverige (IRFS) har omkring 15 medlemsföreningar. En sista riksorganisation är Islamiska Shiasamfunden i Sverige. Unga muslimer organiseras i bland andra organisationen Sveriges Unga Muslimer.

En undersökning gjord av SOM-institutet vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet visade 1997 hälften av svenskarna inte vill tillåta moskébyggen i Sverige.

Antalet moskéer växer i Sverige. I Göteborg finns sedan 1976 Nasirmoskén, tillhörig Ahmadiyyasekten. Malmömoskén kom 1983. I Trollhättan finns två moskéer, en sunnimuslimsk och en shiitisk, och den första byggdes 1985. Moskéer finns även i Västerås och Uppsala. Stockholms första moské byggdes i Björns trädgård vid Medborgarplatsen på Söder och började fungera 8 juni 2000. Listan är inte uttömmande. Vid sidan av moskéerna utövar muslimerna sin religion i församlingslokaler på olika ställen i landet.

Källa: Nordichumanrights.net

6.   Förutom de "etniska muslimerna" förekommer ett växande antal konverteringar till islam av personer med kristen och annan bakgrund. Någon statistik över antalet konversioner finns inte.

7.   Eftersom inga folkräkningar eller officiella registreringar av etnicitet eller religion förekommer i Sverige går det inte att med någon större säkerhet ange hur många muslimer som är bosatta i landet, lika lite som det går avseende medlemmar av andra religioner.Muslimska lagar är överordnade vår svenska lagstiftning

Undersökningarna Verlockender Fundamentalismus genomförd av de tyska forskarna W. Heitmeyer och J. Muller, 1997 och en annan genomförd av det BBC-programmet Public eye, 1989, beträffande attityderna bland de muslimer som är bosatta i Europa, gav båda ett oroväckande utfall.

Undersökningarna visade bland annat att 65% av de tillfrågade europeiska muslimerna ansåg att det muslimska lagsystemet, Sharia, var överordnat värdlandets, 37,5% sade sig vara beredda att tillgripa fysiskt våld för att försvara islam, 30% ansåg att författaren Salman Russhdie skulle avrättas för att ha smädat islam och 23,2% ansåg att alla som motsätter sig islam skall dödas.

Det finns ingenting som talar för att attityderna hos dagens svenska muslimer skulle se annorlunda ut.Tusentals moskéer i Europa

De senaste 25 åren har det uppförts ca 11 000 moskéer i Europa med hjälp av statliga stöd från muslimska länder på ca 3-4 miljarder kr årligen.

Källa: Islam integration eller?,   C.Hinrichsen

Infoo.se - Den
officiella svenska webbkatalogen