När det gäller bankstödet i början av 90-talet vill jag informera om följande.

Staten betalade 65 miljarder kronor i bankstöd. Av dessa utbetalades
64 miljarder kronor som stöd till Nordbanken som staten själv ägde
(40 miljarder kronor) och Gota bank (24 miljarder kronor) som staten
tog över och införlivade i Nordbanken. "Återbetalningar" från
Nordbanken/Nordea sker genom normala utdelningar till staten som ägare
och aktieförsäljningar.
Det enda pengastöd som betalades ut till andra banker var en
räntesubvention på 1 miljard kronor till Sparbanksstiftelserna för lån
som togs upp på marknaden. Räntesubventionen var i de avtal som då
skrevs (före Bankstödsnämndens tillkomst) inte förknippad med några
återbetalningskrav. För denna miljard som utgick till icke statligt
ägda banker har således någon återbetalning inte kunnat utkrävas.

Uppgifter lämnade av:
Håkan Boberg
Kansliråd
Finansdepartementet


Göran Persson & Co skulle enligt gällande svensk lagstiftning fått avtjäna långa fängelsestraff om inte fakta konsekvent och medvetet manipulerats.
Hur lång är preskriptionstiden för att ha försnillat 64 miljarder kronor......??
Ytterligare fakta ser du här: bankkrismats.htm